Međunarodni festival klapa Perast objavljuje Foto konkurs „Volim Perast“za 25 najboljih fotografija Perasta. Konkurs će biti otvoren od 1. decembra 2019. do 1. februara 2020. godine, za sve zainteresovane autore fotografija Perasta (grad, otoci, detalji, panorame itd.).

Fotografije mogu biti u boji, crno-bijele, iz svih perspektiva, objavljene (isključivo u nekomercijalne svrhe) ili neobjavljene, snimljene analogno ili digitalno nakon 1. januara 2016.godine, u JPEG formatu veličine minimum 1 MB ne veće od 10 MB. Fotografije mogu biti neznatno obrađene u pogledu izreza, kontrasta, kolor filtera i drugih foto efekata. Pretjerano obrađene fotografije neće biti predmetom konkursa (ocjena stručnog žirija).

Fotografije trebaju biti bez tekstualnih objava, naslova, vodenih žigova i potpisa autora.

Zainteresovani autori mogu dostaviti do tri fotografije mailom, na adresu: [email protected], uz sledeće podatke: Za foto konkurs MFK Perast „Volim Perast“ – Šifra fotografije od 5 znakova (bira je sam autor, kombinacija slova i brojeva), uz potpisanu izjavu autora.

Neće se uzeti u obzir već otkupljene fotografije objavljene u komercijalne svrhe. Fotografije objavljene na društvenim mrežama ne podliježu ovom ograničenju.